การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ นั้นคือการที่เราท่องเที่ยวที่เรานั้นตามสถานที่ต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ ป่า เขา ทะเล หรือเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวในแหล่งเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบของในแหล่งวัฒนธรรม โดยรวมแล้วคือการที่เราไปยังสถานที่ต่างๆที่มีประวัติความเป็นมา หรือไปศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นในรูปแบบเฉพาะมากๆเพราะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ หรือการไปเที่ยววัด การทัศนศึกษา การไปต่างประเทศเพื่อดูกีฬา ไปแข่งกีฬา การเดินทางไปเพื่อธุรกิจเพื่อทำงาน
Previous
Next
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

แบกกระเป๋าเป้ แล้วมาตะลุยเที่ยวอยุธยา กับสถานที่ยอดฮิต สวย ล้ำค่า น่าประทับใจ

อยุธยา เมืองเก่าที่น่าไปเยือน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่หลากหลายแห่ง ที่น่าติดตามและน่าค้นหา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งการเดินทางก็ไม่ยาก เป็นที่เที่ยวกรุงเก่าติดกรุงเทพ เดินทางด้วยรถส่วนตัว หรือรถไฟก็ได้ จะเที่ยวชมวัดสวย โบราณสถาน ตลาดน้ำ หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ก็ได้ตามใจคุณ

มาติดตามกันดีกว่า ไฮไลท์ ที่เที่ยว อยุธยา จะมีที่ไหนบ้าง

1. วัดใหญ่ชัยมงคล

     วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นไฮไลท์ ที่เที่ยวอยุธยา ถ้าได้ไปเยือนถิ่นจังหวัดนี้เลยจะพลาดไม่ได้เลย วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนต้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง จุดที่น่าสนใจคือ พระเจดีย์ชัยมงคลที่ภายในค้นพบว่ามีชัยคาถาบรรจุอยู่ ภายในวัดมีพระนอนที่ วิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นสถานที่นิมไปกราบไหว้ เพื่อความสิริมงคลของคนในจังหวัด และนักท่องเที่ยว

ที่อยู่ : 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/PdTxx23ZYHJ3g29o6

เวลาปิด – เปิด : 08.00-17.00 น.

โทร : 0-3524-2640

2. วัดไชยวัฒนาราม

     วัดไชยวัฒนาราม เป็น สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อยุธยา ที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดแห่งนี้ ในสมัยอดีต เป็นวัดหลวง สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง เป็นวัดที่ใช้บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมาหากษัตริย์ และเป็นที่ถวายพรเพลิงพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยอยุธยาอีกด้วย ในวัดแห่งนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่กลางวัด และระเบียงคต เป็นระเบียงที่เชื่อมต่อเมรุ ทั้งสี่ทิศเข้าด้วยกัน เป็นโบราณสถานที่น่าชม แล้วถ่ายรูปความสวยงามทางอารยธรรมไว้เป็นความทรงจำ

ที่อยู่ : ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/rSRFGVT6qucXGwHV6

เวลา เปิด – ปิด : 08.00-16.30 น.

โทร : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 0-3524-2286

3. วัดมหาธาตุ

     วัดมหาธาตุ เป็นวัดประดิษฐาน พระบรมธาตุตั้งอยู่ในใจกลางพระนคร ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างในรัชสมัยของพระบรมราชาธิราชที่ 1 มีจุดที่น่าสนใจ และเป็นไฮไลท์ของโบราณสถานแห่งนี้คือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ ที่เราสามารถมองเห็นแค่พระเศียรเกี่ยวพันด้วยรากไม้ใหญ่ อายุกว่าร้อนปี เป็น UNSEEN THAILAND ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างประเทศ อยากมาเห็นกับตาเลยทีเดียว

ที่อยู่ : เชิงสะพานป่าถ่าน ถนนนเรศวร ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/uUCriY2vTZCaLKQC6

เวลา เปิด – ปิด : 08.30-16.30 น.

4. วัดพระศรีสรรเพชญ์

     วัดศรีสรรเพชญ์ โยราณสถานวัดเก่าแก่ของอยุธยา สร้างโดยสมเด็จประบรมไตรโลกนาถ เมื่อปีพุทธศักราช 2035 เคยเป็นวัดหลวงประจำพระราชวัง ซึ่งวัดแห่งนี้จะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ โดยไฮไลท์ และจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ทรงลังกา ที่วางเรียงกันจำนวน 3 องค์ ซึ่งภายในมีการบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เป็นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ และเคารพบูชา

ที่อยู่ : ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/WjmsDwnU4835uRuFA

เวลา เปิด – ปิด : 08.00-18.00 น.

5. วัดราชบูรณะ

     วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก และเป็นอีกหนึ่งวัดที่ใหญ่ และมีความแก่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 1967 เมื่อรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 จุดเด่นของโบราณสถานแห่งนี้ คือ วิหารหลวงทรงสี่เหลี่ยม แปลกตา สวยงาม ตั้งตระหง่าน และพระปรางค์วัดราชบูรณะ เป็นที่บรรจุพระบรมธาตุ น่าประทับใจ ถ้าไปเยือนแล้วต้องถ่ายรูปสวย ๆ ไว้เป็นความทรงจำ

ที่อยู่ : ถนนชีกุน ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/74xAcuQKFbthG6dh9

เวลา เปิด – ปิด : 08.30-16.30 น

6. พระราชวังบางปะอิน

     สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททอง ของกรุงศรีอยุธยา ในพระราชวังเก่าแห่งนี้สวยงามมาก เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เกิดจากการผสมผสานออกแบบสร้างระหว่างไทยและยุโรป โดยมีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่  มีการจัดสวยอย่างสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างมาก

ที่อยู่ : ถนนปราสาททอง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/jCTbYPBaURY6jRpj8

เวลา เปิด – ปิด : 08.00-16.00 น.

7. ตลาดน้ำอโยธยา

     ตลาดน้ำอโยธา เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้ สร้างขึ้นให้เหมือนกับสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของกรุงเก่า ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ขนม ของฝากต่าง ๆ ร้านบริการนวด สปา มีการพายเรือขายของ และนักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งเรือชมตลาดแบบเพลิน ๆ ได้อีกด้วยให้ความรู้สึกเหมือนย้อนยุคเลย

ที่อยู่ : 65/19 หมู่ที่ 7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://g.page/Ayothaya_Floating_Market?share

เวลา เปิด – ปิด : 09.00-18.00 น.

โทร : 0-3588-1733

8. ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง

     ตลาดน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ วัดท่าการ้อง เป็นตลาดน้ำกรุงเก่า พายเรือกันขายของ ดูแล้วน่าสนุก และเป็นเอกลักษณ์มาก อาหารของกินอร่อยมาก โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา รสเลิศ ฉบับดั้งเดิมอยุธยาแท้ ๆ ราคาก็ไม่แพงเลย และก็มีของฝากมากมายให้เลือกซื้อกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

ที่อยู่ : 52/2 หมู่ที่ 6 ถนนอยุธยา-บางบาน ต.บางป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/dUh7zo5tCuCwvF3SA

เวลา เปิด – ปิด : 09.00-17.00 น.

โทร : 08-7673-7171

9. ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

     เป็นตลาดน้ำอีกที่หนึ่งใน จังหวัดอยุธยา ที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะเที่ยวชม ทานอาหาร ซื้อของฝากกันอยู่ประจำ จุดเด่นก็คือ ทางเข้าตลาด จะมีหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์สีเหลืองตั้งโชว์ให้ถ่ายรูปสวย ๆ ในตลาดก็มีร้านคาอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านกาแฟ พิพิธภัณฑ์เมืองจิ๋ววิถีไทย ที่ก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่เลย

ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (ขาออก กม.78)

พิกัด : https://goo.gl/maps/rxmBbVjCuN4kB3Sc6

เวลา เปิด – ปิด : 09.00-20.00 น.

โทร : 0-3572-3127

10. วัดพุทไธศวรรย์

     วัดพุทธไศยวรรย์ เป็นวัดโปราณสถานที่สวยงาม จุดเด่นอยู่ที่องค์พระปรางค์ เป็น ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ ได้รับวัฒนธรรมการสร้างมาจากขอม จึงมีความสวยงาม ความประณีต และโดดเด่น ส่วนในทางทิศเหนือ และในทางทิศใต้ของวัดจะมีมณฑปสองหลัง ซึ่งภายในมณฑปมีพระประธานอยู่ และที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูปก็เป็นจุดภายในวัด ที่มีองค์พระพุทธรูปตั้งประดิษฐานเรียงรายอยู่หลางองค์ เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดอยุธยาเลย

ที่อยู่ : ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/vv4Rmik32NmaineK6

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

     ถ้าใครไปอยุธยา ต้องไปเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ที่นับว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดนี้เลย และนอกจากโบราณสถานวัดเก่า ๆ แล้วก็พลาดไม่ได้กับตลาดน้ำที่ต้องไปลิ้มลองอาหาร ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน เห็นอย่างนี้แล้วก็หาเวลาว่าง และแบกเป้เที่ยวตะลุย ตะลอนทัวร์อยุธยากันเถอะ