Categories
หมวดหมู่ภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ กับจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพที่สูงที่สุดของเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ กับจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพที่สูงที่สุดของเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ กับจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพที่สูงที่สุดของเชียงใหม่

 วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นั้นมีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 1929 ในสมัยพญากือนาแห่งอาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังราย และมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่และทรงเก็บไว้ให้คนเมืองเชียงใหม่ได้มาสักการบูชาส่วนพระองค์นานถึง 13 ปี เป็นแลนมาร์คที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เมื่อใครมาถึงแล้วต้องขึ้นมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ที่เที่ยว วัดพระธาตุดอย สุ เทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

อีกจุดหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดก่อนจะถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ อาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเพราะบางครั้งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม เป็นจุดชมวิวบนดอยสุเทพ ที่อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 1 (ผาดำ) เป็นอีกจุดพักชมวิว และถ่ายภาพบรรยากาศความสวยงามรอบ ๆ ป่าเขา และยังสามารถมองเห็นไปถึงอำเภอทางตอนใต้ กับเส้นทางสายหางดง-สะเมิง บริเวณ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ซึ่งจะมีต้นไม้ที่ปกคลุมไปทั่วดอย รวมทั้งมองเห็นเจดีย์วัดบ้านปงและหมู่บ้านกลางหุบเขาได้อย่างสวยงาม โดยจุดชมวิวผาดำตรงนี้จะได้สัมผัสอากาศถึง 3 ฤดูด้วยกันในวันเดียวกัน 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ กับสถานที่ที่เที่ยว วัดพระธาตุดอย สุ เทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ลักษณะ เด่น ที่ในวัดจะมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ที่มีฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นวัดที่มีความสวยงามและมีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่มักจะต้องมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เดินขึ้นลงบันไดไม่สะดวก ก็มีบริการรถรางไฟฟ้าเพื่อขึ้นและลงดอยสุเทพได้อย่างสะดวก

  • สถานที่ตั้ง 9 หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
  • เวลาเปิด-ปิด เปิดทุกวัน 6.00-20.00น.
  • พิกัด https://goo.gl/maps/FFvvaZ4RwWkYYsvW7

Credit : ผู้จัดการออนไลน์

Credit : Sanook

Credit : ที่พักเชียงใหม่

pgcool