การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ นั้นคือการที่เราท่องเที่ยวที่เรานั้นตามสถานที่ต่างๆที่มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ ป่า เขา ทะเล หรือเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวในแหล่งเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นรูปแบบของในแหล่งวัฒนธรรม โดยรวมแล้วคือการที่เราไปยังสถานที่ต่างๆที่มีประวัติความเป็นมา หรือไปศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ
การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นในรูปแบบเฉพาะมากๆเพราะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจ หรือการไปเที่ยววัด การทัศนศึกษา การไปต่างประเทศเพื่อดูกีฬา ไปแข่งกีฬา การเดินทางไปเพื่อธุรกิจเพื่อทำงาน
Previous
Next
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ แบบวิถีไทยกับชุมชนบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ชุมชนบ้านผาบ่อง  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เชิงวัฒนธรรมชุมชนแห่งใหม่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งชุมชนบ้านผาบ่อง นี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ มาอยู่ร่วมกันโดยจะมี ชาวไทยใหญ่ ชาวกะเหรี่ยงขาว ซึ่งสามารถใช้ชีวิตบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เมื่อคุณมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นี่จะมีการแสดงประเพณีต่างๆให้เราได้รับชมกันมากมาย ได้แก่  ประเพณีหลู้ข้าวหย่ากู๊ ประเพณีปอยส่างลอง และปอยจ่าตี่ มาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและตื่นตาตื่นใจ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ กับแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านผาบ่อง

     ชุมชนบ้านผาบ่องยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอีกมากมาย เช่น บ่อน้ำร้อนผาบ่อง บ่อน้ำแร่ผาบ่อง ระบบนิเวศน์รอบ ๆ ขุนเขาเพื่อสำหรับการศึกษาธรรมชาติ อีกทั้งยังได้ได้ท่องเที่ยวและสนุกสนานไปกับการล่องห่วงยาง และยังสามารถจะล่องเรือชมธรรมชาติตามฝั่งแม่น้ำปาย และได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาว (กะยาน) และกะเหรี่ยงหูใหญ่ (กะยอ) ณ บ้านห้วยปูแกง และยังมีศูนย์การเรียนรู้ต่างๆให้คนได้เยี่ยมชมได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยใหญ่ “เฮินไต” และศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวให้ศึกษามากมาย อีกทั้งได้เรียนรู้วิถีการทำนา ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพตามแนวเกษตรที่จุดท่องเที่ยวสะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข บ้านผาบ่อง

สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ กับจุดชมวิวผาบ่อง ตามแนวเขา

     จุดชมวิวผาบ่อง อยู่ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จะเป็นจุดชมวิวที่อยู่ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 12 กิโลเมตรที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามรอบ ๆ ป่าและทิวเขา ด้านล่างจะเห็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง และยังผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอีกด้วย  ซึ่งและยังเป็นจุดกำเนิดของคำว่าผาบ่อง โดยบ่องที่แปลว่าช่องซึ่งจะมีน้ำไหนผ่านช่องผาจึงเรียกว่า ผาบ่อง

หากมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือกับวิถีชุมชนบ้านผาบ่องในช่วงฤดูฝน ตรงจุดชมวิวผาบ่อง บางวันจะมีโอกาสได้เห็นหมอกลอยอยู่ตามทิวเขาและยังมีอากาศเย็นสบาย บริเวณจุดชมวิวยังมีศาลาพักร้อนเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงมีร้านกาแฟ  เป็นจุดแวะพักชมวิวระหว่างทาง ที่ให้นักท่องเที่ยวแวะซื้อของฝาก เข้าห้องน้ำ ถือว่าเป็นแหล่งสำหรับนักท่องเที่ยวได้พักระหว่างการเดินทางได้ หากผ่านไปมาในเส้นทางสาย 108 แม่ฮ่องสอน และกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอขุนยวม แม่สะเรียง

  • สถานที่ตั้ง 253 ซอย ขัวแดง 1 ตำบล ปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
  • เวลาเปิด-ปิด –
  • พิกัด https://goo.gl/maps/8D8vE4BWgc4L9bHL7